Nyeste opgaver

Se eksempler på opgaver jeg har udført for kunder

Etablering af rensebrønd (inspektionsbrønd)

Fjerne gammel betonbrønd

Problemet for kunden var lugtgener og dårlig aftræk fra køkkenet. Udskiftning af rensebrønd var nødvendigt.

Da jeg kom ud foretog jeg en undersøgelse af hele afløbsinstallationen (altså hvordan hænger rørsystemet sammen). Herefter blev der foretaget spuling af rørerne og tv-inspektion for at lokalisere hvor problemerne var.

Diagnosen var herefter, at betonbrønden var nedslidt og utæt. En “blind ledning” var ikke i brug og blev konstateret som synderen til lugtgenerne. Den blev herefter afkoblet/afblændet fra systemet.

Betonbrønden blev herefter udskiftet til en ny og tæt rense- og inspektionsbrønd i PVC (315 mm rør).

Etablering af rensebrønd
På billedet herover er den gamle betonbrønd fjernet og den nye monteret og tilkoblet kloakinstallationen. Naturligvis med det korrekte fald, så vandet bevæger sig fra køkkenet og til kloaken. Havde der ikke været det korrekte fald, så ville vandet være “opstuvet” (bliver liggende i rørerne og begynder at lugte).

Fjerne gammel betonbrønd
Arbejdet udføres med minigraver og håndkraft. På billedet er der klar til opfyldning efter etableringen. Når jeg skal fjerne belægningen (belægningssten og lignende), så gøres det altid nænsomt, så reetablering let kan ske efterfølgende. Er belægningsunderlaget blødt og skal kunne holde til trafik (gang, kørertøjer og lignende), så udføres underlaget således at det kan tåle den krævede belastning. Afretning med korrekt fald er naturligvis inkluderet.

Inspektionsbrønd etableret - reetableret
Næsten uanset hvor lidt plads der er omrking brønden, så kan jeg komme ind med min minigraver. På denne specifikke opgave var der ikke meget plads, så der kom maskinen rigtig til sin ret.

Minigraverne har skolve i mange forskellige størrelser, så det er muligt at gravet både smalt og bredt.

Rensebrønd / Inspektionsbrønd er færdig og området er reetableret
Når jeg forlader en udført opgave, så blvier der altid ryddet pænt op. Alle gamle materialer (brønde, skidt, rødder osv.) fjernes så du ikke selv skal gøre det. Der bliver fejet og rengjort så alt ser ud som før jeg gik i gang.

Kontakt mig: Har du brug for hjælp til etablering af en rensebrønd, så kontakt mig gerne på telefon 24 47 62 41.