Separering af kloak i Holstebro og omegn

Vil du vide mere om separering af kloak, så læs videre herunder. Jeg udfører alt indenfor kloakseparering og hjælper også gerne dig med din opgave.

Hvad er det?

Separering er en opdeling af afledningen til kloak. Også kaldet et to-strengs-system. En afledning til regnvand og en til spildevand (toilet, køkken, bad mv.).

Opdeling i henholdsvis spildevand og regnvand sker af flere grunde. Det er af hensyn til miljøet, at alle kommuner i Danmark over de kommende år vil sørge for, at det bliver implementeret hos langt de fleste husstande.

Kommunerne betaler for etableringen i vejen og indtil de to skelbrønde. Alt derfra og ind til huset skal betales af husejeren selv.

Udfordringen for miljøet med den nuværende løsning er todelt. Uden separering og med de øgede mængder regn, der falder, så kan de nuværende kloaker meget hurtigt bliver overbelastede.

I værste fald betyder det, at vandet (inkl. spildevandet) kan løbe tilbage ind i husene.

INDHENT TILBUD PÅ KLOAK SEPARERING

Kloakseparation har en anden stor fordel, og det er, at det er til gavn for miljøet.

Når det regner meget, så kan kloakkerne ikke altid følge med. Men endnu værre er det for de anlæg, der skal rense vandet.

Hvis vandmængderne bliver for store, så er de nødt til at lede det udenom rensningsanlægget, og det betyder, at en del af spildevandet kommer direkte ud i naturen.

Med kloakseparering bliver alt regnvandet ledt udenom rensningsanlægget, og uanset hvor meget det regner, så bliver anlæggene ikke overbelastede.

Samtidig så vil denne opdeling af kloakken være besparende for rensningsanlæggene, da de så ikke længere skal bruge energi på at rense regnvand.

Kommunerne står bag kloakseparation

Der er ingen husejere, der af egen fri vilje får etableret kloakseparering, da det kan være en stor ekstra omkostning.

Men over de kommende år vil alle få et påbud fra deres kommune om, at separering skal foretages inden en bestemt dato.

Nogle kommuner kræver, at husejerne får klaret kloaksepareringen inden kommunen etablerer systemet i vejen og opsætter de to skelbrønde.

Det er ikke alle kommuner, der har fastlagt, hvornår en sådan separation skal finde sted. Omkostningerne for kommunerne er også betydelig, så hvis du vil vide præcis, hvornår du skal være klar, så skal du kontakte din lokale kommune.

Hvad hvis man bygger nyt hus?

Hvis du bygger nyt hus (i et gammelt område), så skal der laves separering ud til skelbrønd. Uanset om der er etableret to skelbrønde eller ej, så forberedes der til det.

Alle nye områder der bliver etableret har krav om, at der laves to-strengs-system fra starten, så man lever op til de nye regler.

Er der steder, hvor der ikke er krav om separering af kloak?

Alle bygninger (både privat og erhverv) skal have etableret separering indenfor en kommende årrække.

Bygninger som har dræn, septiktank eller lignende har andre regler, der skal leves op til. Da de ikke er på kloaknettet, så skal de ikke have etableret en kloakseparering (af god grund).

INDHENT TILBUD PÅ KLOAK SEPARERING

Hvilke maskiner skal bruges til separering? – Processen

Starter med en indledende (gratis) analyse.

Der kigges på jordforhold, belægning, bevoksning, er der skelbrønde, hvordan løber rørene udenfor og hvordan løber de indenfor?

Der indhentes tegninger, så man har en ide om, hvor rørene forventes at løbe. Det klarer kloakmesteren for dig, men du har også mulighed for selv at finde dem på kommunens hjemmeside, hvis du har lyst.

Lang de fleste tegninger er blevet scannet ind og kan findes online.

Selvom der er tegninger, så skal der alligevel graves forsigtigt, da det ikke altid er sikkert, at rørene ligger præcis, hvor tegningerne viser det.

I mange tilfælde klares den indledende undersøgelse med en håndskovl. Både for at finde dæksler og rør.

Det undersøges ligeledes, hvordan vandet render rundt. Der trækkes i toiletter, lader vandet løbe fra håndvasken mv.

Alternativt kan man vælge at foretage en TV-inspektion, men det koster ofte meget mere. Så den letteste løsning er at følge vandstrømmen.

Mest muligt klares udenfor huset, så hvis rørene løber ”normalt”, så vil en kloakmester kunne lave det meste, uden at du er hjemme.

INDHENT TILBUD PÅ KLOAK SEPARERING

Under selve opgaven (ikke forundersøgelsen), benyttes der ofte en minigraver til at få gravet de nye rør ned og evt. fjerne gamle rør, som ikke kan bruges mere.

Kloakrør fjernes dog kun i det omfang, det giver mening. Der er ingen grund til at fjerne gamle betonrør, der fungerer fint.

I tilfælde at beplantning og belægning, der måtte være i vejen, kan der tages andre maskiner i brug.

Altid med udgangspunkt i, at der skal genetableres mindst muligt.

Udfordringer ved separation af kloak

Der er flere ting, der spiller ind på prisen af en kloakseparering.

Afstande, der skal graves, spiller ind, da der skal bruges mere tid til både at grave op og reetablere området igen bagefter.

Belægningen har også stor betydning. Hvis det er en blød græsplæne, så er det let at grave op og reetablere.

Er der belægningssten, så er det et mere krævende arbejde. Både at tage det op, men også at få det etableret igen.

Har man asfalt (ikke så normalt hos private), så bliver det ekstra krævende.

Andre ting, der spiller ind, er beplantning. Hække, bede, buske og træer. Jo mere af den slags der ”står i vejen”, desto længere tid tager opgaven at udføre.

I ekstreme situationer, så løber rørene også gennem fundamenter på tilbygninger eller andre bygninger på grunden.

INDHENT TILBUD PÅ KLOAK SEPARERING

Og i nogle huse har man valgt at samle rørene under huset og så bliver opgaven først stor. Det vil nemlig kræve, at man skal ind i huset og begynde at bryde gulve mv. op. Heldigvis er det ikke normalt at huse er bygget på den måde.

I få tilfælde kan der også være udfordring med at skabe det rigtige fald ud til skelbrønden. Det løses ved at etablere en pumpebrønd som sikrer, at vandet alligevel flyder i den rigtige retning.

En pumpebrønd vil være en ekstra omkostning og har også et krav om løbende at blive tilset.

Der skal søges ledningsoplysninger

Kloakmesteren skal søge ledningsoplysninger, inden der graves.

Det er for at sikre, at der ikke graves i el-ledninger, fjernvarme, telefon, vandforsyning og internet.

Ledningsoplysninger er ikke noget, du selv kan finde, så det skal du lade kloakmesteren om.

Bliver der gravet ledninger over, så er det entreprenøren, der hæfter for det. Det er hans ansvar at være forsigtig og at have indhentet de nødvendige oplysninger (uanset om de oplysninger er 100% korrekte).

Hvad kan du selv gøre?

Du kan i princippet selv grave op og reetablere området. Vær dog opmærksom på, at hvis du selv graver, så er det også dig der hæfter for eventuelle skader eller ødelagte ledninger.

Hvis du har mod på det, så kan reetablering også spare dig for nogle penge. Bliver fliser eller herregårdssten taget op, så kan du selv lægge dem efterfølgende.

Ellers kan din entreprenør nemt hjælpe dig med den opgave, så det både bliver pænt og stabilt.

Der er nogle ting ved kloakseparation som skal udføres af en kloakmester. Det er:

  • Afkobling af de gamle rør
  • Lægge de nye rør (inkl. det rigtige fald)
  • Sørge for tilslutning til skelbrønde

Det er de ting, kloakmesteren i sidste ende hæfter for og skriver under på er udført korrekt.

INDHENT TILBUD PÅ KLOAK SEPARERING

Færdigmelding af kloakseparering

Du kan ikke selv færdigmelde din separering. Det skal gøres af en autoriseret kloakmester.

Denne hæfter så også for, at alt er udført, som det skal, og hvis noget går galt, så er det kloakmesterens ansvar. Normalt gælder denne forpligtelse i 5 år fra etableringen.

Hvor lang tid tager en separering

Normalt tager det ikke mere end 2-3 dage, fra opgaven startes til den kan afsluttes.

Hvis der er mange udfordringer, kan det naturligvis tage lidt længere tid.

Ved den gratis forundersøgelse vil du få fuldt indblik i omfanget af opgaven og dermed prisen på separeringen.

Du kan også oftest få en fast pris på opgaven, så du er sikker på, at eventuelle uforudsete ting ikke kommer til at spille ind på den pris, du kommer til at betale.