Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Holstebro kommune har udsendt breve til en langrække husstande omkring forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Da der er tale om et påbud, så er den enkelte husstand forpligtet til at få udbedret den eksisterende spildevandsløsning inden den fastsatte deadline.

Hvis du har brug for hjælp til at få forbedret din spildevandsrensning og et et uforpligtende tilbud, så kontakt mig i dag på enten telefon +45 24 47 62 41 eller send en mail på an@anyborg.dk.

Jeg er autoriseret kloakmester og meget omhyggelig i mit arbejde.

Udtalelser fra kunder

Herunder kan du se et lille udpluk af udtalelser fra tidligere kunder:

spildevandsrensning i det åbne land - kunde 1

spildevandsrensning i det åbne land - kunde 2

spildevandsrensning i det åbne land - kunde 3

Hvad er spildevandsrensning?

At få forbedret sin spildevandsrensning handler først og fremmest om at få undersøgt afløbsforholdene på ejendommen. Det gælder udelukkende for ejendomme som ikke er tilknyttet den offentlige kloakering.

Afhængigt af hvad undersøgelserne viser, så kan det være, at der skal ændres noget for at leve op til de nye regler. Hvis du vil læse hvilke regler der er gældende, så kan du finde dem under spildevandsbekendtgørelsen på retsinfo.dk.

Kontakter du en autoriseret kloakmester (fx mig), så kan vi sammen få set på din nuværende løsning og finde ud af hvad der vil være den bedste og billigste løsning for at leve op til de gældende regler.

De nye regler gør sig gældende uanset hvilke typer anlæg du allerede har installeret:

  • Nedsivningsanlæg
  • Pileanlæg
  • Samletank
  • Biologisk sandfilteranlæg
  • Minirenseanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Beplantede filteranlæg

Kontakt mig for en uforpligtende dialog omkring din muligheder. Jeg kommer ud til dig og gennemgår det hele med dig.